top of page

Menstruationscykeln och idrottsprestation

En studie har gjorts som undersökte atleters upplevelser samt uppfattningar av menstruationscykeln i relation till dess påverkan på idrottsprestation. I studien deltog femton kvinnliga rugbyspelare och 93 % av dessa rapporterade att de upplevde symptom relaterade till menstruationscykeln, samt så upplevde 67 % av dem att symptomen påverkade dem så att deras idrottsliga prestanda minskade vid symptom. De mest vanliga symptomen kvinnorna upplevde var magont, minskad energinivå, blödningar och generellt obehag. De psykologiska symptom kvinnorna berättade att de uppmärksammade var oro, distraktion, negativt humör, känslosamhet och minskad motivation. Dessa symptom upplevdes främst några dagar innan menstruation samt i början av menstruation.


67 % av de kvinnliga idrottarna upplevde att symptom relaterade till menstruationscykeln minskade deras idrottsliga prestanda


Den här studien ger en inblick i kvinnliga idrottares upplevelser av menstruationscykeln och deras upplevda påverkan på träning och tävling. Studien betonar även behovet av att modifiera träning utefter kvinnors menstruationscykler samt att det är viktig att utveckla medvetenhet, öppenhet, kunskap och förståelse för menstruationscykeln i idrottsliga sammanhang. Majoriteten av idrottarna upplevde alltså att menstruation och besvär relaterade till menstruationscykeln hade en negativ påverkan både psykiskt och fysiskt på deras idrottsprestation.

Kommentare


bottom of page