top of page

PMS

Premenstruellt syndrom (PMS) innefattar psykiska, fysiska eller emotionella besvär som ger en betydande påverkan hos kvinnor under lutealfasen som övergår kort efter menstruation.

Flertalet kvinnor i fertil ålder genomgår kognitiva, fysiska och emotionella symptom relaterade till sina menstruationscykler. Studier tyder på att upp till 20 % av alla kvinnor i fertil ålder har premenstruella symptom och 75 % har någon gång upplevt PMS. En del kvinnor upplever symptom varje månad medan andra kan vara symptomfria under flera menstruationscykler. De flesta symptomen upplevs milda men det finns även kvinnor som har besvär allvarliga nog att påverka vardagen. Resultat från olika studier tyder på att 5-8 % av kvinnor med hormonella cykler har måttliga till svåra symptom. Olika symptom som kan uppkomma vid PMS är irritation, stress, depression, nedstämdhet och humörsvängningar. Även ömmande bröst och svullnad upplevs av flertalet kvinnor.Det finns även undersökningar som har studerat kvinnors humörförändringar under menstruationscykeln. En sådan studie undersökte både kvinnor med och utan PMS som dagligen fick registrera sitt humör. Hos kvinnorna med PMS fanns en signifikant topp av positivt humör vid dag elva i en menstruationscykel på 28 dagar. Det motsvarar fasen då östrogenhalten i kroppen ökar under cykeln. För kvinnorna utan PMS visade resultatet att menstruationscykeln inte hade någon specifik verkan på humöret. Slutsatserna av denna studie visade att förändringar av hormonet östrogen inte påverkar humöret hos kvinnor utan PMS men att det kan ha en effekt hos kvinnor med PMS.

Comments


bottom of page