top of page

Klimakteriet

Klimakteriet är en period i livet som innebär att nivåerna av könshormoner i kvinnans kropp sakta sjunker för att sedan vara låga resten av livet. En del kvinnor upplever inga eller mildare symptom under övergångsfasen medan andra kvinnor upplever svårare symptom som kan påverka flera delar av livet. Längden på klimakteriet kan variera från ett par månader till upp över 10 år.


De besvär som främst kopplas samman med klimakteriet är svettningar, värmevallingar samt torra och sköra slemhinnor i underlivet. Andra besvär som kan uppkomma under klimakteriet är exempelvis nedstämdhet, sömnproblem, sexuella besvär, trötthet samt muskel-, led- och ryggvärk. Alla kvinnors upplevelse av klimakteriet är individuella och behovet av behandling för besvären utgår från kvinnans egna upplevelser samt besvärens påverkan på kvinnans olika delar av livet. De flesta kvinnor upplever alltså någon eller några former av besvär i samband med klimakte