top of page

Klimakteriet

Klimakteriet är en period i livet som innebär att nivåerna av könshormoner i kvinnans kropp sakta sjunker för att sedan vara låga resten av livet. En del kvinnor upplever inga eller mildare symptom under övergångsfasen medan andra kvinnor upplever svårare symptom som kan påverka flera delar av livet. Längden på klimakteriet kan variera från ett par månader till upp över 10 år.


De besvär som främst kopplas samman med klimakteriet är svettningar, värmevallingar samt torra och sköra slemhinnor i underlivet. Andra besvär som kan uppkomma under klimakteriet är exempelvis nedstämdhet, sömnproblem, sexuella besvär, trötthet samt muskel-, led- och ryggvärk. Alla kvinnors upplevelse av klimakteriet är individuella och behovet av behandling för besvären utgår från kvinnans egna upplevelser samt besvärens påverkan på kvinnans olika delar av livet. De flesta kvinnor upplever alltså någon eller några former av besvär i samband med klimakteriet. Undersökningar har visat att sex av tio kvinnor har upplevt måttliga till svåra besvär av värmevallningar och svettningar i samband med klimakteriet samt att sju av tio kvinnor har upplevt sömnproblem i samband med klimakteriet. Över hälften av alla kvinnor har i övergångsfasen upplevt muskel-, led- eller ryggbesvär samt sexuella besvär kopplat till klimakteriet.


6 av 10 kvinnor upplever under klimakteriet värmevallningar och svettningar

 

Samtidigt som många kvinnor under klimakteriet upplever såpass mycket besvär och många olika typer av besvär så är den endast en tiondel av kvinnorna som känner att de är väl förbereda på att komma in i klimakteriet, och så mycket som en tredjedel av alla kvinnor upplever sig vara helt oförberedda på att komma in i klimakteriet och få de besvär som kan uppkomma.

留言


bottom of page