top of page

Varför du bör träna under en graviditet

Träning under graviditet kan, om du klarar av att träna och känner att träningen du utför fungerar för dig, göra att du får ett ökat både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Genom att träna upp styrkan i din kropp kan det även kännas lättare att bära barnet i magen och senare barnet i din famn. De kvinnor som är fysiskt aktiva under graviditeten upplever oftast minskad stress, depression, ångest och sömnstörningar. Kvinnor som tränar regelbundet under graviditet får oftast även mindre komplikationer under graviditeten och förlossningen. Under träning frigörs även endorfiner som ger dig en skön, glad och lycklig känsla i kroppen.


Träning under graviditet kan göra så att du får ett ökat fysisk och psykiskt välbefinnande

Sedan är alla graviditeter olika där olika symptom och besvär kan uppstå som kan göra det svårare för dig att utföra träningen. Därför är det viktigt att du själv alltid känner efter vad som fungerar för just dig.


Du som är gravid bör fokusera på att träna för att bibehålla din hälsa. Under graviditeten är det inte optimalt att fokusera på höga prestationsmål utan målet kan vara att träna regelbundet på en lagom nivå så länge som möjligt under graviditeten.

Comments


bottom of page