top of page

Styrketräning kan minska vallningar

Det har undersökts om styrketräning skulle ha någon effekt på besvär som kan uppkomma under klimakteriet så som vallningar och nattliga svettningar. Denna studie undersökte 58 kvinnor som genomgick klimakteriet. Medelåldern för kvinnorna i studien var 55 år. Hälften av kvinnorna levde sitt vanliga liv med viss oregelbunden fysisk aktivitet. Den andra hälften av kvinnorna fick utföra styrketräning tre gånger i veckan. Vid varje träningstillfälle tränade de 45 minuter per gång och detta utfördes under 15 veckor. Styrketräningen utfördes på en nivå som innebar en påtaglig ansträngning för respektive kvinna.Resultatet från studien visade att de kvinnor som styrketränade reducerade sina vallningar med 44 procent i genomsnitt medan kvinnorna som inte utförde regelbunden styrketräning fortsatt hade lika mycket besvär.


Styrketräning två till tre gånger i veckan kan minska besvären med vallningar och svettningar i klimakteriet

En slutsats från denna studie är alltså att ansträngande styrketräning två till tre gånger i veckan kan reducera närmare hälften av alla vallningar och svettningar hos kvinnor under klimakteriet. Hormontabletter, som östrogen, reducerar närmare 90 procent av dessa besvär. Men för kvinnor som inte vill eller kan använda sådana preparat kan styrketräning vara en form av behandling för att minska besvären.

Comments


bottom of page