top of page

Mensvärk och konditionsträning

Primär dysmenorré definieras som smärtsam mensvärk som kan förekomma innan och under menstruationsblödning. Smärtan varar oftast i 8-72 timmar och är för de flesta kvinnor som värst under första och andra dagen av menstruationen. Smärtan kan spridas till bland annat ryggen och med smärtan kan även andra symptom efterfölja som till exempel illamående, kräkningar, diarré, utmattning och sömnlöshet. Hos kvinnor i 17-24 års ålder förekommer smärtsam mensvärk i 67-90% av fallen.


Träning kan vara en form av behandling vid mensvärk. Konditionsträning tros kunna reducera smärta precis som konditionsträning kan minska PMS-symptom, läs mer om detta här. En studie som utförts kring träning och mensvärk kunde påvisa att träning var effektivt när det kom till att reducera smärta, öka livskvalité och delaktighet efter fyra veckor hos kvinnor med dysmenorré.


Träning kan minska smärta, öka livskvalitén och öka delaktighet hos kvinnor med smärtsam mensvärk

En annan studie undersökte sjuttio kvinnliga studenter med primär dysmenorré. Kvinnorna delades upp i en kontrollgrupp och en interventionsgrupp som fick utföra aerob träning, konditionsträning, under trettio minuter tre gånger i veckan. Denna träning utfördes under åtta veckors tid. Deltagarna fick under studiens gång utvärdera sin smärta under de tre första dagarna av menstruationscykeln. Resultatet från studien visade att de kvinnor som hade utfört konditionsträning hade en minskad smärta några veckor efter träningsinterventionens slut jämfört med kontrollgruppen som inte konditionstränat under studiens gång. Studien visade alltså på att aerob träning kan förbättra primär dysmenorré samt att aerob träning kan användas för att behandla smärtsam mensvärk.Comments


bottom of page