top of page

Magträning under graviditet

Vilka magövningar är inte bra att göra under graviditeten med tanke på att magmusklerna separerar? Vilka övningar är bra att göra?


När en breddning har skett av de raka magmusklerna kan du fortsätta att träna magövningar så länge det känns bra för dig. Det är inga specifika övningar du kan eller inte kan utföra. Om du har kontroll under övningen är det helt okej att fortsätta träna magmuskulaturen.