top of page

Kvinnors träningsvanor och mående under cykeln

Jag författade tillsammans med en annan student under fysioterapeututbildningen en uppsats kring kvinnors mående och träningsvanor under menstruationscykeln. Vi undersökte mer specifikt kvinnors upplevelser av sitt mående och träningsvanor under menstruationscykeln genom att intervjua fyra träningsaktiva kvinnor med regelbundna menstruationscykler. Samtliga deltagare i studien beskrev att de hade både fysiska och psykiska besvär i olika grad i samband med menstruation. De besvär de flesta av deltagarna upplyste var mensvärk, magproblem, ökad irritation och trötthet samt en ökad svårighet att kontrollera känslor framförallt dagarna innan, under menstruationsblödning och vid ägglossning. Dagarna innan och första dagarna under menstruation var måendet som sämst enligt deltagarna, flera upplevde humörsvängningar och mensvärk under dessa dagar. Två av deltagarna uppgav att de brukade ta det lugnare med träning under menstruation, antingen någon extra vilodag eller ett lättare träningspass.


“...trötthet innan mens asså kanske fyra dagar innan mens typ då börjar det ungefär att jag känner mig mer trött och mer orkeslös, mindre kraft och energi.”

Kvinnornas upplevelser av träning sågs varierande under menstruationscykelns olika faser. Några dagar in på menstruationen kände sig de flesta kvinnor som starkast under cykelns gång. En av kvinnorna i studien upplevde dock att prestationen vid träning var sämre under menstruation. Detta på grund av menstruationssmärtor som inte gick över trots användande av smärtstillande.


“När jag väl har fått mens kanske första dagen då kan jag vara lite ... svullen och typ inte med på banan och man säger så. Men sen när det har gått någon dag då känner jag mig nästan mycket starkare typ eller jag känner mig mycket fräschare än innan mens tycker jag.“


Majoriteten av kvinnorna kände sig som svagast dagarna innan menstruation. Två av dem berättade att de inte kände sig lika explosiva, hade svårare att maxa eller lägga in en högre växel på grund av att de kände sig vätskefyllda, kroppen kändes tyngre och de upplevde sig osmidigare. Motivationen minskade även dagarna innan menstruation för en av kvinnorna på grund av att hon kände sig trött och inte lika stark. Hos en av kvinnorna var upplevelsen att hon kände sig som starkast tiden innan menstruation. Hon upplevde att humöret var sämre men att hon kunde utföra sina bästa prestationer inom träningen.

Studien visade alltså att menstruationscykeln är något som påverkar alla kvinnor på ett eller annat sätt. Måendet under de olika faserna i cykeln varierar där besvären är individuella och påverkar kvinnor på olika nivåer. De flesta besvär upplevdes innan och under menstruation samt vid ägglossning men symptomen och graden av symptom berodde från person till person. Är du intresserad av att läsa hela uppsatsen? Kika här.

Comments


bottom of page