top of page

Kvinnors träningsvanor och mående under cykeln

Jag författade tillsammans med en annan student under fysioterapeututbildningen en uppsats kring kvinnors mående och träningsvanor under menstruationscykeln. Vi undersökte mer specifikt kvinnors upplevelser av sitt mående och träningsvanor under menstruationscykeln genom att intervjua fyra träningsaktiva kvinnor med regelbundna menstruationscykler. Samtliga deltagare i studien beskrev att de hade både fysiska och psykiska besvär i olika grad i samband med menstruation. De besvär de flesta av deltagarna upplyste var mensvärk, magproblem, ökad irritation och trötthet samt en ökad svårighet att kontrollera känslor framförallt dagarna innan, under menstruationsblödning och vid ägglossning. Dagarna innan och första dagarna under menstruation var måendet som sämst enligt deltagarna, flera upplevde humörsvängningar och mensvärk under dessa dagar. Två av deltagarna uppgav att de brukade ta det lugnare med träning under menstruation, antingen någon extra vilodag eller ett lättare träningspass.