top of page

Konditionsträning kan minska PMS

Det finns undersökningar som har studerat kvinnors humörförändringar under menstruationscykeln. Premenstruellt syndrom (PMS) innefattar psykiska, fysiska eller emotionella besvär som ger en betydande påverkan hos kvinnor under lutealfasen, de två senare veckorna av menstruationscykeln, som övergår kort efter menstruation. Studier tyder på att upp till 20 % av alla kvinnor i fertil ålder har premenstruella symptom samt att 75 % någon gång har upplevt PMS. En del kvinnor upplever symptom varje månad medan andra kan vara symptomfria under flera menstruationscykler. Symptom som har setts uppkomma runt menstruationscykeln och som ses som det mest problematiska har bland annat med beteende att göra. Detta är symptom som irritation, stress, depression, nedstämdhet och humörsvängningar. Andra symptom som ömmande bröst och svullnad upplevs även av flertalet kvinnor.


En studie som tittade närmare på PMS och positivt humör undersökte kvinnor med och utan PMS som dagligen fick registrera sitt humör. Hos de kvinnor med PMS fanns en signifikant topp av positivt humör vid dag elva i en menstruationscykel på 28 dagar. Det motsvarar fasen då östrogenhalten i kroppen ökar under cykeln. För kvinnorna utan PMS visade resultatet att menstruationscykeln inte hade någon specifik verkan på humöret. Slutsatserna av denna studie visade att förändringar av hormonet östrogen inte påverkar humöret hos kvinnor utan PMS men att det kan ha en effekt hos kvinnor med PMS.


Hos de kvinnor som har PMS finns alltså en generell positiv humörtopp runt dag 11 av en regelbunden menstruationscykel medan tiden innan menstruation och i början av menstruation påverkas mer av negativa symptom.Regelbunden konditionsträning kan ge minskade premenstruella symptom och minskad premenstruell smärta

En studie som har gjorts på området studerade om åtta veckors aerob träning, konditionsträning, hade någon effekt på premenstruell smärta. Resultatet visade att de med PMS fick en signifikant reducering av deras symptom med regelbunden aerob träning. Det finns även fler studier som har visat att negativa effekter av PMS har minskat när kvinnor utfört aerob träning vilket indikerar på att aerob träning kan rekommenderas för kvinnor med PMS.

Comments


bottom of page