top of page

Konditionsträning kan minska PMS

Det finns undersökningar som har studerat kvinnors humörförändringar under menstruationscykeln. Premenstruellt syndrom (PMS) innefattar psykiska, fysiska eller emotionella besvär som ger en betydande påverkan hos kvinnor under lutealfasen, de två senare veckorna av menstruationscykeln, som övergår kort efter menstruation. Studier tyder på att upp till 20 % av alla kvinnor i fertil ålder har premenstruella symptom samt att 75 % någon gång har upplevt PMS. En del kvinnor upplever symptom varje månad medan andra kan vara symptomfria under flera menstruationscykler. Symptom som har setts uppkomma runt menstruationscykeln och som ses som det mest problematiska har bland annat med beteende att göra. Detta är symptom som irritation, stress, depression, nedstämdhet och humörsvängningar. Andra symptom som ömmande bröst och svullnad upplevs även av flertalet kvinnor.


En studie som tittade närmare på PMS och positivt humör undersökte kvinnor med och utan PMS som dagligen fick registrera sitt humör. Hos de kvinnor med PMS fanns en signifikant topp av positivt humör vid dag elva i en menstruationsc