top of page

Kejsarsnitt och magmuskulatur

Vid kejsarsnitt görs snittet inte i magmuskulaturen som många kan tro utan snittet görs i bindväven mellan magmusklerna. Även fast snittet görs mellan de raka magmusklerna har det visat sig att kvinnor sex månader efter en förlossning, oavsett förlossningssätt, inte har någon skillnad i magmuskelstyrka. Alla kvinnor i denna studie var dock svagare i magmuskulaturen än de varit innan graviditeten. Åtta veckor efter förlossningen sågs en skillnad i magmuskelstyrka mellan de som hade fött vaginalt och de som fött genom kejsarsnitt där kvinnorna som fött via kejsarsnitt var svagare i muskulaturen. Detta innebär att styrkan i magen går att träna upp minst lika bra efter ett kejsarsnitt som vid vaginal förlossning.

Ingen skillnad i magmuskelstyrka åtta veckor efter förlossning mellan de som haft en kejsarfödsel och de som fött vaginalt