top of page

Kejsarsnitt och magmuskulatur

Vid kejsarsnitt görs snittet inte i magmuskulaturen som många kan tro utan snittet görs i bindväven mellan magmusklerna. Även fast snittet görs mellan de raka magmusklerna har det visat sig att kvinnor sex månader efter en förlossning, oavsett förlossningssätt, inte har någon skillnad i magmuskelstyrka. Alla kvinnor i denna studie var dock svagare i magmuskulaturen än de varit innan graviditeten. Åtta veckor efter förlossningen sågs en skillnad i magmuskelstyrka mellan de som hade fött vaginalt och de som fött genom kejsarsnitt där kvinnorna som fött via kejsarsnitt var svagare i muskulaturen. Detta innebär att styrkan i magen går att träna upp minst lika bra efter ett kejsarsnitt som vid vaginal förlossning.

Ingen skillnad i magmuskelstyrka åtta veckor efter förlossning mellan de som haft en kejsarfödsel och de som fött vaginalt


Efter ett kejsarsnitt finns det restriktioner att följa och en av dessa restriktioner säger att du ej bör utföra träning för magmuskulaturen under den första månaden efter förlossning. Det är dock viktigt att du som genomgått kejsarfödsel rör på dig och aktiverar kroppen i vardagen då läkningen påskyndas av den ökade blodcirkulationen vid ökad rörelse. Detta kan i början efter förlossning ske genom promenader och knipträning.


I webbshopen hittar du träningspass som även är anpassade för dig som genomgått en kejsarfödsel för att stärka upp magen och resten av kroppen efter graviditet.

Comments


bottom of page