top of page

Kan träning påverka klimakteriebesvär?

God kondition hos kvinnan är förknippat med en bättre upplevd livskvalité under övergångsperioden. En ökad fysisk aktivitet kan även leda till färre känslomässiga-, fysiska- och sexuella symptom under klimakteriet. Detta gäller för både styrketräning och konditionsträning.


Fysisk aktivitet under klimakteriet kan minska vallningar och nattliga svettningar samt förbättra sömnen

En studie som har utförs på området undersökte kvinnors syn på träning som behandling för just symptom som kan uppkomma under klimakteriet. Studien visade på att alla kvinnliga deltagare som genomgick klimakteriet såg positivt på fysisk aktivitet som ett alternativ till behandling för sina klimakteriebesvär. De flesta kvinnliga deltagare i studien rapporterade att fysisk aktivitet hade minskat deras vallningar och nattliga svettningar. De rapporterade även att de av fysisk aktivitet upplevt en förbättrad sömn, en förbättrad fysisk hälsa och ett förbättrat psykiskt välbefinnande.
コメント


bottom of page