top of page

Hur många steg bör du ta per dag?

Om man ska se till de tidigare allmänna rekommendationerna så ska du ta minst 7000 steg per dag. Detta då du i arbetet och i hemmet går ungefär 3000-4000 steg per dag, beroende på vad du arbetar med såklart. Till dessa steg får du lägga till ytterligare 3000-4000 steg per dag som ungefär motsvarar de tidigare allmänna rekommendationerna på minst 150 minuters pulshöjande aktivitet per vecka.De allmänna rekommendationerna har dock under föregående år ändrats från 150 minuters pulshöjande aktivitet per vecka till 150-300 minuters pulshöjande aktivitet per vecka. Det har även visat sig att mer steg är bättre för hälsan. Sen handlar det ju också om att få ihop vardagen! Men om du vill följa rekommendationerna så säger de alltså minst 7000 steg per dag och att fler steg är bättre för din hälsa!

Comments


bottom of page