top of page

4 tips för att utvecklas inom träning

Ibland när du tränar kan du uppleva att du når en träningsplatå där du ej utvecklas eller blir starkare. Nedan kommer lite snabba tips kring hur du kan planera och utföra din träning för att faktiskt nå nya resultat!1. Logga din träning För att hålla koll på om du utvecklas inom träningen eller inte är det viktigt att logga dina träningspass. Detta både för att över tid kunna se eventuell förbättring samt för att göra det lättare för dig att komma ihåg hur du presterade på ditt förra träningspass. Att logga träningen kan även ge extra motivation då du ser dina resultat direkt i träningsdagboken!


2. Utför tillräckligt många repetitioner

När du tränar och vill öka i styrka bör du utföra tillräckligt många repetitioner på tillräckligt hög belastning. Du behöver ge musklerna en anledning att börja växa och detta gör du genom att träna nära failure. Att träna till failure innebär att du gör så många repetitioner på en viss belastning tills du inte orkar mer. För att öka i styrka kan du tänka på att ligga ungefär 2-4 repetitioner ifrån failure under träningen.


3. Träna med rätt teknik

När du utför din träning, se till att du jobbar med rätt teknik. Rätt teknik för övningen kommer både minska skaderisk samt öka stimulansen för de muskelgrupper som används vid varje repetition.


4. Följ ett träningsupplägg

Ett sista viktigt tips för att utvecklas inom träningen är att vara konsekvent. Om du har ett mål och vill uppnå det så är det betydande att du utför regelbunden träning utefter din målsättning. Det är då du kommer nå resultat!

Comments


bottom of page