top of page

MammaTillsammans

Diskussionsmaterial för mammagrupper som är till för att öka kunskapen och medvetenheten om graviditet och förlossningsperiod. Genom att informera, skapa diskussion, dela erfarenheter och ställa frågor vill MammaTillsammans hjälpa kvinnor att känna sig stärkta och trygga som blivande eller nyblivna mammor.

Materialet kostar 199 kr vilket är en engångskostnad som kan delas mellan er i mammagruppen, en liten kostnad för ett material som förhoppningsvis kan ge stor betydelse för dig som gravid eller nybliven mamma.

Genom att fylla i formuläret godkänner du att få tips kring träning under och efter graviditet. Du kan när du vill avsluta prenumerationen.

Hämta diskussionsmaterialet!

MammaTillsammans exempelbild 1
MammaTillsammans exempelbild 2
MammaTillsammans.pdf (297 × 210 mm).png

Materialet innehåller...

 

...åtta kapitel, fyra av dessa anpassade till tiden under graviditet och fyra anpassade till tiden efter graviditet. Varje tema innehåller en informationstext med efterföljande övningar och diskussionsfrågor. Tanken med diskussionsmaterialet är att ni som mammagrupp tillsammans ska kunna ta del av informationstexterna och sedan diskutera de efterföljande frågorna för att dela med er av egna erfarenheter och tankar. Träffarna sker så ofta ni själva väljer, förslagsvis varannan vecka eller en gång i månaden.

Träff 1: "Graviditetens inverkan på kroppen"

Under den första träffen kommer fokus ligga på förändringarna i kroppen under graviditeten. Du får lära dig mer om hur kroppen förändras under graviditeten och vanliga symtom som kan uppstå under tiden. Dessutom kommer era erfarenheter och uppfattningar att diskuteras för att skapa en öppen och stödjande miljö där alla känner sig bekväma med att dela med sig av sina erfarenheter.

 

Träff 2: "Förlossningsförberedelse"

Under den andra träffen kommer fokus ligga på kroppens förberedelse inför förlossningen. Workshopen kommer att diskutera vad som händer i kroppen när den förbereder sig för födseln och vad du kan förvänta dig under denna tid. Du kommer också att diskutera och dela med dig av dina tankar och erfarenheter kring förlossningen och bidra med din kunskap om förlossningen. Detta kommer att skapa en öppen och stödjande miljö där ni kan stötta varandra och få råd av varandra.

 

Träff 3: "Fysisk aktivitet och kost under graviditeten"

Under den tredje träffen kommer fokus att ligga på fysisk aktivitet, rörelse och kost under graviditeten. Du kommer att lära dig om lämpliga tränings- och rörelseformer under graviditetens olika trimestrar och näringsrekommendationer under graviditeten. Workshopen kommer att erbjuda information och tips och ge utrymme för era tankar och erfarenheter kring träning, fysisk aktivitet, rörelse och kost under graviditeten.

 

Träff 4: "Kroppsuppfattning och psykisk hälsa under graviditeten"

Under den fjärde träffen kommer kroppsuppfattning och hur den kan förändras under graviditeten diskuteras. Du kommer att få möjlighet att prata om hur du känner inför din kropp under graviditeten och hur du hanterar de kroppsförändringar som sker. Vidare kommer era tankar och erfarenheter kring psykisk hälsa under graviditeten att diskuteras. Genom att dela med dig av dina erfarenheter och känslor kan du stötta och lära av varandra för att må så bra som möjligt under din graviditet.

 

Träff 5: "Tiden efter förlossning och nya rollen som mamma”

Under den femte träffen kommer fokus ligga på känslor och tankar som kan dyka upp kring den nya rollen som mamma. Du kommer att diskutera de svårigheter och positiva aspekter du upplever i denna nya fas av livet. Du kommer att prata om hur vardagen har förändrats och hur sömnen och barnets behov påverkar ditt välmående och din vardag. Dessutom kommer du att få möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och strategier för hur du eventuellt får tid för vila och återhämtning. Vila och återhämtning är avgörande för att hantera den nya rollen som mamma på bästa möjliga sätt och behålla en god psykisk hälsa.

 

Träff 6: "Kroppsförändringar och återhämtning efter förlossningen”

Under den sjätte träffen kommer fokus ligga på kroppsförändringarna efter graviditet och förlossning. Du kommer att diskutera hur din kroppar har förändrats och vilka symtom du eventuellt upplevt efter förlossningen. Utifrån texten i pdf:en kommer information att ges om vanliga besvär och symtom efter förlossning och vad som är typiskt att uppleva. Du får också lära dig om kroppens naturliga återhämtningsprocess efter graviditet och förlossning. Genom att dela med dig av dina erfarenheter och reflektera över kroppens förändringar kan du få ökad förståelse och acceptans för dina nya kropp efter förlossning.

 

Träff 7: "Mental hälsa efter förlossningen”

Under den sjunde träffen kommer fokus ligga på nyblivna mammors psykiska hälsa. Du kommer att få diskutera och dela dina egna erfarenheter av baby blues, förlossningsdepression och hur kroppsuppfattning eventuellt påverkat din mental hälsa efter graviditeten. Du kommer också att diskutera strategier för att hantera svåra stunder och hur ni som deltagare kan stötta varandra. Det här är en viktig träff då psykisk hälsa är avgörande för den nyblivna mammans välmående.

 

Träff 8: "Träning efter förlossningen"

Under den åttonde träffen kommer fokus ligga på hur kvinnor kan påverka fysiska besvär som kan uppstå efter förlossningen genom träning och återhämtning. Genom att få information om hur du på ett säkert och effektivt sätt tränar och återhämtar dig efter förlossningen kan du förhoppningsvis känna dig mer trygg och säker inför att att ta kontroll över din fysiska hälsa och ditt välbefinnande.

bottom of page